تعداد کتابها: 491     صفحه 3 از 25
  اشتغال و کارآفرینی: سبک زندگی/کاری از سازمان رفاه ، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران ؛ به اهتمام میثم طاهرآبادی، علیرضا احمدی.
طاهرآبادی، میثم، ‏‫۱۳۶۲ - ‏، گردآورنده()
  کتاب کار جوان؛ کارآفرینی/ مرتضی منطقی؛ به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. ؛ به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ‏‫۱۳۴۰ -()
  مبانی کار‌آفرینی : مجموعه مدیریت‏‫/ مولف میثم مدرسی.
مدرسی، میثم، ‏‫۱۳۶۳ - ()
  کارآفرینی شهری و منطقه‌ای و مفاهیم ابعاد و روندها/نویسنده رولف استرنبرگ؛ مترجمین پیمان پورنصرخاکباز، هادی زارع، حسن شعبانی.
اشترنبرگ، رولف (Sternberg, Rolf)
  کارآفرینی در خدمات دانشجویی/[ ویراستاران] برادفورد هادسن، بروس‌و. اسپک ؛ ترجمه آیت‌الله ممیز، رضا فریدزاده.
()
  کارآفرینی ورزشی تئوری و عمل/دورن سیلتی و سیمون چادویک ؛ [ ترجمه] حبیب هنری ، محمود گودرزی.
چیلتی، دورن (Ciletti, Dorene)
  مبانی توسعه کارآفرینی/ هدایت تیرگر، حسین پورموسی.
ت‍ی‍رگ‍ر، ه‍دای‍ت‌، ‏‫۱۳۵۰ -()
  رشد کارآفرینی: (راهنمای کتاب کارآفرینی)/تالیف بیژن عالی‌محمدی، علیرضا قنواتی.
عالی‌محمدی، بیژن، ‏‫۱۳۵۶ - ()
  مبانی کارآفرینی/مولفین زهرا الداغی، عبدالقادر تکه‌ئی، عبدالاحد شیخ.
الداغی، زهرا، ‏‫۱۳۶۱ - ()
  مقدمه‌ای بر اصول و مبانی فرهنگ کارآفرینی/مولفان افشین ماهوشی، علی انصاری.
ماهوشی، افشین، ‏‫۱۳۴۷‏-()
  کارآفرینی در شهرها و مناطق/ نویسنده [صحیح: ویراستار] مایکل فریتسج، جورگن اسکمود؛ ترجمه پیمان پورنصرخاکباز، هادی زارع، مریم عزیزی.
()
  کارآفرینی فرهنگی و اقتصای هنر: پ‍ژوهشی در امکانت نهادی افزایش تولیدات هنری/حمیدرضا شش‌جوانی.
شش‌جوانی، حمیدرضا، ‏‫۱۳۵۴ - ()
  کارآفرینی به شیوه مجید قنادان: بنیانگذار گروه صنایع غذایی مجید/ نوشته رضا یادگاری، مهشید سنایی‌فرد؛ [برای] مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف.
ی‍ادگ‍اری‌، رض‍ا‏‫، ۱۳۵۷ -‮ ()
  مبانی کار آفرینی( کارآفرینی عمومی)/ تالیف و گردآوری رسول رنجبریان.
رنجبریان، رسول، ‏‫۱۳۵۳ -()
  کارآفرینی و برنامه‌ریزی کسب و کار/ تالیف و نگارش حامد همتی، بهروز پیری‌زاده.
همتی، حامد، ‏‫‬‏۱۳۵۹ -()
  طرح کسب و کار و امکان‌سنجی‏‫/ احسان قاسمی، محمدرضا مجمع، زهرا قریشی.‬
قاسمی، احسان، ‏‫۱۳۶۱ - ()
  آموزش کارآفرینی/ تالیف حسین آگهی، خوشقدم خالدی.
آگهی، حسین، ‏‫۱۳۲۹ - ()
  آموزش سوره‌های قرآن به زبان‌های عربی ، فارسی و انگلیسی/ پژوهش و تدوین مهیار رضایی؛ با مشاوره گروه کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز بابل.
رضایی، مهیار، ‏‫۱۳۶۷ -()
  درآمدی بر کارآفرینی (رویکرد آموزشی)/ مولف ابوالفضل روحانی.
روحانی، ابوالفضل، ‏‫۱۳۴۴ -()
  کارآفرینی: آینده در دستان شما/ نویسندگان استیو ماریوتی، تونی تاول ؛ مترجم مریم فتاح‌زاده ؛ مشاور علمی محمدرضا سپهری ؛ بومی‌سازی و ویراستار علمی و ادبی عطیه فلاح‌شهیدی.
ماریونی، استیو، ۱۹۵۳ - م. (Mariotti, Steve)