تعداد کل رکوردها: 122     صفحه 6 از 13
رئيس مرکز نام مرکز
دكتر روحاني دانشگاه ولي عصر رفسنجان
خانم دكتر ملك دانشگاه هنر اصفهان
دكتر سيدعلي فارغ دانشگاه هنراسلامي تبريز
دكتر سيد جلال همتي دانشگاه هرمزگان
دكتر پوران فرد دانشگاه ياسوج
دكتر محمدحسين ابويي دانشگاه يزد
دكتر شريفي دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
آقاي سيد محمد حسن شهشهاني دانشگاه شيخ بهائي- اصفهان
دكتر محمد حسين سيف پيام نور استان فارس
آقاي حيدري پيام نور استان خوزستان